7 GN YASAK!

7 GN YASAK!

Gaziantep Valili?i, ?ehir genelinde her trl siyasi parti, sendika ve sivil toplum kurulu?lar?n?n yapt??? gsteri, yry? gibi etkinliklerin bugnden 1 Aral?k 2022 tarihine kadar yasakland???n? duyurdu.

Gaziantep Valili?i ?ehir genelinde her trl siyasi parti, sendika ve sivil toplum kurulu?lar?n?n yapt??? gsteri, yry? gibi etkinliklerin bugnden 1 Aral?k 2022 tarihine kadar yasakland???n? duyurdu.

?limiz genelinde gerekle?tirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikalar?n ve sivil toplum kurulu?lar?n?n kendi binalar?nda, kendi personel ve yelerine ynelik yapaca?? genel kurul ve toplant?lar ile Devlet Kurum ve Kurulu?lar?n?n program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma gnleri, resmi tren ve kutlamalar ile gelenek ve greneklere gre yap?lacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amalarla yap?lan programlar? kapsam?nda gerekle?tirilebilecek etkinlikler ve Valili?imize ba?vuru yap?larak, izin verilenler hari) tm toplant? ve gsteri yry?, bas?n a?klamas?, a?k yer toplant?s?, protesto eylemi, miting, ad?r kurma, oturma eylemi, stant ama, al?k grevi, anma treni, afi?, pankart ve poster asma, el ilan? ve bildiri da??tma, imza masas? ama, me?ale yakma ve ta??ma, konferans, panel, seminer, kermes, yard?m toplama faaliyetleri vb. her trl eylem/etkinlikler 5442 say?l? ?l ?daresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 say?l? Toplant? ve Gsteri Yry?leri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hkm gere?ince 25/11/2022 saat:13.00dan 01/12/2022 saat:23.59 aras?nda (7 ) gn boyunca YASAKLANMI?TIR.

 

 

GAZ?ANTEP GNE?

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER