BYK?EH?R BELED?YES? ?LE HAVELSAN ARASINDA AKILLI KAMERA PROTOKOL ?MZALANDI

BYK?EH?R BELED?YES? ?LE HAVELSAN ARASINDA AKILLI KAMERA PROTOKOL ?MZALANDI

BYK?EH?R BELED?YES? ?LE HAVELSAN ARASINDA AKILLI KAMERA PROTOKOL ?MZALANDI

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi ve Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.?. (HAVELSAN) aras?nda Ak?ll? ?ehirler Veri ve Koordinasyon Merkezinde (Gezegen Evi) Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank?n kat?l?m?yla ak?ll? kamera protokol imzaland?.

AKILLI ?EH?RLER ALANINDA YAPILAN ALI?MALARLA, TEKNOLOJ? RNLER? DAHA GVEN?L?R OLACAK

Bu kapsamda yrtlen al??malarda HAVELSAN?n Ak?ll? ve Gvenli ?ehirler alan?nda imkan ve kabiliyetlerini birle?tirilecek, grntleme sistemlerinden al?nan veriler iin tasarlanm??, sahadan gelen grntlerin e? zamanl? olarak analiz edildi?i, donan?m ve platformdan ba??ms?z yapay zeka destekli video analiz yaz?l?m? Byk?ehir Belediyesinin sistemleri ile entegre edilerek kullan?lacak.

Yang?nla mcadele kapsam?nda ise bu yaz?l?m?n Olay gerekle?meden tespit imkn? zelli?iyle erken mdahale edilerek yang?na kar?? nlem al?nmas? sa?lanacak ve yang?n, kavga, silah ekme gibi durumlarda olay tespitiyle de mdahale imkan? olacak. Yerli ve milli yapay zeka destekli yaz?l?mla mevcut grntleme cihazlar?yla kolay entegrasyon sa?lanarak ki?i yo?unluk analizi, ?pheli ki?i/cisim takibi de yap?labilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKL? ALI?MALAR NET?CES?NDE ?K? RN ORTAYA IKARDIK

HAVELSAN Genel Mdr Dr. Mehmet Akif Acar verdi?i demete, ak?ll? ?ehirler konusunda uzun zamand?r yap?lan al??malara de?inerek ?unlar? syledi:

Kent gvenlik ynetim sistemleri, btn Trkiyenin 81 vilayetini kapsayan tm kamera entegrasyonlar? ve video analiz uygulamalar?n?n yaz?l?mlar?n? geli?tirmi?tik. Bu anlamda edindi?imiz bilgi, birikim, tecrbenin ve bu anlamda grnt k?ymetlendirme, grntden yeni zellikler ?karma gibi konularda yapt???m?z yapay zeka destekli al??malar neticesinde iki rn ortaya ?kard?k. Bunlardan bir tanesi Orbit dedi?imiz veri kamera ynetim sistemi di?eri ise Eyeminer dedi?imiz video analiz yani video grntlerini data olarak al?p yapay zeka taraf?ndan incelenip daha sonra buralarda birtak?m anomalilerin yanl?? veya olumsuz durumlar?n tespit edilmesi gibi. rne?in kay?p ocuk.

GAZ?ANTEP BU KONUDA NC OLAN BELED?YELER?M?ZDEN

Gaziantepte uygulanacak sistemin Hasan Celal Gzel Millet Bahesinde kullan?laca??n? belirten Acar, Kay?p, al?nt? motosiklet, kay?p anta, bo? b?rak?lm?? e?ya, kay?p ocuk, silah ekme gibi birok durum otomatik olarak operatre ba?l? kalmadan yapay zekayla tespit ediliyor. Gerekli bilgilendirme ise ilgili birimlere yap?l?yor. Byle bir sistem. Gaziantep bu konuda nc olan belediyelerimizden bir tanesi. Bunun h?zla yay?laca??n? ve di?er parklara bahelere ve kontroll ortamlara yay?laca??n? d?nyoruz. Bu ilk pilot uygulaman?n devam?nda kentte yayg?nla?t?r?lmas? sz konusu olabilecek dedi.

Gaziantep Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin ile HAVELSAN Genel Mdr Dr. Mehmet Akif Acar protokol imzalarken Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank da e?lik etti.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER