Do?a yry?

Do?a yry?

Do?a yry?, Genlerden Byk ?lgi Grd.

?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan 16-22 Eyll 2023 Avrupa Hareketlilik Haftas? etkinlikleri erevesinde Sa?l???n?z? Ad?m Ad?m ?yile?tirin mottosuyla do?a yry? etkinli?i dzenlendi.

 

16-22 Eyll 2023 tarihleri aras?nda spor ve sa?l?k dolu etkinliklere sahne olan Avrupa Hareketlilik Haftas? erevesinde ?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan Dlk Tabiat Park?nda hareket dolu etkinlikler gerekle?tirildi.

 

Organizasyona kat?lan do?aseverler, 3 kilometrelik zel bir parkur boyunca yry? yapma f?rsat? elde ettiler. Kat?l?mc?lar, e?itmenler e?li?inde ve gruplar halinde egzersizler gerekle?tirerek, sa?l?kl? bir ya?am tarz?n?n nemini deneyimledi. Egzersizlerin tamamlanmas?n?n ard?ndan kat?l?mc?lara sa?l?kl? beslenmeyi sembolize eden ye?il elmalar ve e?itli arma?anlar takdim edildi.

 

Sa?l?k dolu etkinli?e Kamil Ocak Spor Lisesi ?rencileri, ?ehitkamil Belediye Spor Kulb sporcular?, spor e?itmenleri, Gaziantep Genlik ve Spor ?l Mdrl? ve Gaziantep ?l Mill E?itim Mdrl? temsilcileri kat?ld?.

 

Hareketli bir ya?ama te?vik ediyoruz

 

Etkinlik sonras?nda de?erlendirmelerde bulunan ?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lu, hareketli bir ya?am tarz?n? te?vik etme amac?nda olduklar?n? belirtti. Ba?kan Fad?lo?lu, Sa?l???m?z? korumak ve hareketli bir ya?am tarz?n? te?vik etmek, bizim iin ok nemli. Bu etkinlikle kat?l?mc?lar?m?za hem do?ay? daha yak?ndan tan?ma f?rsat? sunduk, hem de sa?l?kl? ya?am al??kanl?klar?n?n nemini bir kez daha vurgulad?k. Bu gzel organizasyon, kat?l?mc?lar?m?z?n gsterdi?i ilgi ve enerjiyle taland?. Tm kat?l?mc?lar?m?za yrekten te?ekkr ediyorum ifadelerini kulland?.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER