Gaziler Onuruna Yemek Verildi

Gaziler Onuruna Yemek Verildi

19 Eyll Gaziler Gn dolay?s?yla Gaziantep Valili?i taraf?ndan Gaziler onuruna bir yemek organizasyonu dzenlendi.

Mutfak Sanatlar? Merkezinde dzenlenen yeme?e Vali Davut Gln yan? s?ra 6. Kolordu Komutan? Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Milletvekili Nejat Koer, 5. Z?rhl? Tugay Komutan? Tu?general Hac? Halil Osma, Byk?ehir Belediye Ba?kan Vekili Mehmet Berk, adli erkan, ile kaymakamlar?, ile belediye ba?kanlar? ve daire amirleri ile ?ehit ve gazi aileleri kat?ld?.

Yemekte konu?an Vali Davut Gl, ?unlar? kaydetti: Bugn Gaziler Gn dolay?s?yla gazilerimizin onuruna bir yemek dzenledik. 19 Eyll Gazi Mustafa Kemal Atatrke Gazilik unvan? verili? gn bugn de 101. Y?ldnm. Bu vesile ile de Trkiye genelinde Gaziler Gn olarak kutlan?yor. Gazilerimiz, ?ehitlerimiz, ?ehit ailelerimiz bu lkenin tapusunu gelecek nesillere aktaran en nemli aktrlerdir. O a?dan da bizim gazilerimize ?ehitlerimize ?ehit ailelerimize, gazi ailelerine minnet borcumuz var. Biz bir aileyiz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Bugn de bu vesile ile bir araya geldik. ?n?allah zaman ierisinde s?k s?k bir araya gelece?iz.

?ehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize sa?l?k, s?hhat, afiyetler diliyoruz. Vefat eden gazilerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bizler gazi olurken, ?ehit olurken hakl? oldu?umuzun bilincindeyiz. Hibir lkenin topraklar?n? i?gal etmek iin gazi olmad?k. Hibir lkenin topraklar?n? i?gal etmek iin ?ehit vermedik. Bu topraklar? mdafaa etmek iin bedel dedik, bedel dyoruz. Ama hamdolsun terrle mcadelede ba?ta Trk Silahl? Kuvvetlerimiz, emniyet kuvvetlerimiz, buna destek veren sivil unsurlar?m?z, buna destek veren sivil irade ile birlikte terrle mcadelede ciddi bir mesafe kat edildi ve neredeyse bitme noktas?na geldi. ?n?allah ayn? kararl?l?kla mcadeleyi srdrd?mzde bir sene ierisinde bunlar?n kkn kurutaca??z. Sizlerin hibirinizin kan? yerde kalm?yor bunu en iyi bu salondakiler biliyor. Arkada?lar?n?zdan duyuyor ve gryorsunuz. Trkiye Cumhuriyetine bir kur?un s?kana misliyle bedelini deten bir irade var. Allah birli?imizi ve btnl?mz bozmas?n Allah Mehmeti?imizin, polisimizin aya??na ta? de?dirmesin. Bu topraklar iin bedel deyen herkese te?ekkr ediyor, sizlere de kat?l?m?n?zdan dolay? ?kranlar?m? sunuyorum.

Masalar? dola?arak sohbet eden Vali Davut Gl, yeme?in ard?ndan, protokol yeleri ile birlikte ?ehit aileleri ve gazileri tek tek u?urlad?.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER