?LK DERS Z?L? HEYECANINA BA?KAN FATMA ?AH?N ORTAK OLDU

?LK DERS Z?L? HEYECANINA BA?KAN FATMA ?AH?N ORTAK OLDU

E??T?M ?EHR? GAZ?ANTEP?N ?LK DERS Z?L? HEYECANINA BA?KAN FATMA ?AH?N ORTAK OLDU

– 75 B?N ?LKOKUL 1?NC? SINIF ?RENC?S?N?N KIRTAS?YE MALZEMELER? VE ANTALARI BYK?EH?R TARAFINDAN DA?ITILDI

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi 2022-2023 e?itim ?retim y?l? kapsam?nda ilkokul 1inci s?n?fa ba?layan 75 bin ?renci iin okullar?n ilk ders zilinde, iinde k?rtasiye malzemelerinin de yer ald??? okul antalar?n? minik ?rencilerin s?ralar?nda haz?r bulundurarak, da??t?m?n? yapt?.

Miniklerin ve velilerin ilk ders zili heyecan?na ortak olan Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin ise iyi dileklerini sundu?u okul ziyaretleriyle miniklerin okul heyecan?na ortak oldu.

aml?k ve Hac? Fehime K?l? ilkokullar?nda ?rencileri ziyaret eden velilerle selamla??p, ?retmenlere yeni e?itim ?retim dnemi iin kolayl?klar dileyen Ba?kan Fatma ?ahin, hediye edilen antalar? ve iindekileri gren ?rencilere yeni okul gerelerini be?enip be?enmediklerini sordu, antalar? beraber inceledi.

?ahin ziyarette yapt??? konu?mada, 2022-2023 e?itim ?retim dnemi ilk ders zilinde yapt??? okul ziyaretlerinde yeni dnemin tm ?renciler iin hay?rl? olmas?n? dileyerek, ?unlar? syledi:

Siz de?erli 1inci s?n?f ?rencilerimiz, masalar?na oturdu?unda Byk?ehir Belediyesinin haz?rlad??? anta ve k?rtasiye malzemeleriyle kar??la?t?n?z. Sizin ba?ar?l? bir gelece?e sahip olman?z iin bu anta ve k?rtasiye malzemelerini sizlere da??t?yoruz. E?itim hayat?n?zda ok iyi olun. Daha yolun ba??nda i?i sa?lam tutarsak sizlerin ok ba?ar?l? olaca??na inan?yoruz. E?itim ?ehri Gaziantep olma hedefimiz var. O yzden 1nci s?n?f ok nemli, ocuklar?m?z? e?itim hayatlar?n?n ba?lang?c?nda sa?lam tutmam?z gerekiyor. Her birinizin istedi?i ba?ar?y? elde etmesi gerekiyor. Siz bizim iin ok nemlisiniz. Bu hediyeleri gle gle kullan?n.

Ziyarette Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahinin yan? s?ra Gaziantep Valisi Davut Gl, Milli E?itim Bakanl??? Din ?retimi Genel Mdr Mehmet Nezir Gl, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Erdo?an, Derya Bakbak ile MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Ta?do?an, ?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu, il ve ile milli e?itim mdrleri de yer ald?.

Da??t?m? yap?lan okul antalar?n?n iinde; 12 renkli sulu boya, 6l? siyah kur?un kalem, silgi, kalemt?ra?, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, gzel yaz? defteri, A5 izgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 izgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3l k?rm?z? kur?un kalem bulunuyor.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER