DAHA RAHAT VE KONFORLU ULA?IM ??N

DAHA RAHAT VE KONFORLU ULA?IM ??N

BA?KAN TAHMAZO?LU: DAHA RAHAT VE KONFORLU ULA?IM ??N ALI?IYORUZ

?ahinbey Belediyesi ?ehrin trafik ykn nemli lde hafifleten 12 ?eritli Ye?ilvadi Bulvar?nda asfaltlama al??mas? gerekle?tirdi.

?ahinbey Belediyesi ?ehir iindeki trafi?i rahatlatmak ve vatanda?lar?n ula??m?n? kolayla?t?rmak iin yapt??? 50 metre geni?li?inde 12 kilometre uzunlu?undaki 12 ?eritli Ye?ilvadi Bulvar?nda a??nma asfalt al??mas? yapt?. Ba?kan Tahmazo?lu yap?lan asfaltlama al??malar?n? yerinde inceleyerek bilgi ald?.

YO?UN B?R ?EK?LDE KULLANILAN B?R YOL

?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu Ye?ilVadi Bulvar?n?n a?ld??? gnden bu yana yo?un bir ?ekilde kullan?ld???n? ifade ederek ?ehrimizin artan trafik yo?unlu?unu d?nerek zellikle hava alan? yolundan Kilis yoluna ba?layan, do?u bat? istikametinde yeni bir bulvar am??t?k. Bu bulvar? aarken bu yolu kim kullanacak? Bu yola ihtiya yok ?eklinde birok ele?tiri alm??t?k. Ancak yolumuz a?ld??? gnden bu yana ok yo?un bir ?ekilde kullan?l?yor. Bizde buradaki konforu artt?rmak ve daha gvenli bir seyahat iin Ye?ilVadi Bulvar?m?za a??nma asfalt? dktk. Bylelikle vatanda?lar?m?z?n yolculuklar? daha keyifli ve konforlu olacak. Asfalt al??mas?n?n yan? s?ra refj al??mas?n? da gerekle?tirdik. A?alar?n ve bitkilerin bak?m?n? yapt?k. ?ehrimizin gzelle?mesi ve konforlu bir seyahat ad?na al??malar?m?z? gece gndz demeden aral?ks?z bir ?ekilde srdryoruz. Asfalt?m?z?n ?imdiden hay?rl? olmas?n? diliyorum diye konu?tu.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER