ADAKLIK VE KURBANLIK KES?M MERKEZ? H?ZMETE AILDI

ADAKLIK VE KURBANLIK KES?M MERKEZ? H?ZMETE AILDI

 

-?LK M?TER?LER, LONDRA’DA YA?AYAN KAYA ?FT? OLDU

?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan yap?m? tamamlanan Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezi, halk?n hizmetine sunuldu. ?lk adak, Londra’da ya?ayan Kaya ifti taraf?ndan kestirildi.

?htiyaca ynelik gerekle?tirilen planlamalar, projelendirilerek halk?n hizmetine sunulmaya devam ediyor. ?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lunun yap?m?n? ba?latt??? Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezi, tamamlanarak vatanda??n kullan?m?na a?ld?.

Ayd?nlar Mahallesi s?n?rlar? ierisine yap?lan Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezi, toplam 5 bin 200 metrekare arsa zerine in?a edildi. Merkez ierisinde; 13 adet 170 metrekare bykl?nde bykba? ve kkba? hayvan kesim yeri, so?uk hava deposu, kurbanl?k ve adakl?k sahiplerinin bekleme alan?, otopark, zab?ta noktas? bulunuyor.

GEREKTEN ?EH?TKAM?L BELED?YEM?Z, OK GZEL B?R TES?S YAPMI?

Londra’da ikamet eden etin Kaya, merkeze ili?kin yapt??? de?erlendirmede, Biz Londradan tatil iin Gaziantepte geldik. Tabii e?im ile benim adakl???m?z vard?. Adakl???m?z? yerine getirmek iin kasab?m?zla gr?tk. ?ehitkamil Belediyemizin Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezine geldik. Gerekten ?ehitkamil Belediyemiz, ok gzel bir tesis yapm??. Burada; temiz, nezih, hijyenik ve gvenilir bir ortamda hayvan kesimi yap?l?yor. Buran?n hizmetlerinden ok memnun kald?k. ?ehitkamil Belediyemize bylesine gzel bir hizmeti bizlere ve esnaf?m?za sundu?u iin ok te?ekkr ediyorum ifadelerine yer verdi.

HAR?KA B?R TES?S D?YEB?L?R?M

Sa?lanan imkandan duydu?u memnuniyeti dile getiren Y?ld?z Kaya, Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezinde her ?ey ok gzel, ok memnun kald?k. Harika bir tesis diyebilirim. ?lk m?terisi de biz oldu?umuz iin ok mutlu olduk. Londradan gelip ve bylesine gzel bir hizmet ile kar??la?t???m?z iin ok mutlu olduk. Gerekten temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet veriliyor. ?ehitkamil Belediyemizin vermi? oldu?u imkanlardan dolay? te?ekkr ediyorum. Tesisin hay?rl? ve u?urlu olmas?n? diliyorum ?eklinde konu?tu.

TRK?YEDE RNEK PROJE D?YEB?L?R?M

Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezi esnaf? Cumali Gven, M?terilerimiz, Londradan adakl?k kesimi iin bizimle irtibata getiler. Gaziantepte yeni ?ubemi sordular, ben de kendilerini ?ehitkamil Belediyemizin yapm?? oldu?u Adakl?k ve Kurbanl?k Kesim Merkezine davet ettim. Bugn ilk gnmz ve ilk m?terimiz. ?ehitkamil Belediyemiz gerekten ok gzel bir projeyi hayata geirdi.

 

 

Gerekten Trkiyede rnek proje diyebilirim. Bu tesisin di?er illerde ve ilelerde de rnek olarak yap?lmas?n? tavsiye ederim. Burada temiz, nezih, hijyenik bir ortamda hayvan kesimi yap?l?yor. Gelen misafirlerimiz iin bekleme alanlar? olu?turulmu?. Bylesine gzel bir hizmeti Gaziantepe kazand?rd??? iin ba?ta ?ehitkamil Belediye Ba?kan?m?za ve ekibine te?ekkr ediyorum ifadelerini kulland?.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER