GAZ?ANTEP LK OCAKLARINDA BAYRAK DE????M?

GAZ?ANTEP LK OCAKLARINDA BAYRAK DE????M?

 

lk Ocaklar? E?itim ve Kltr Vakf? Genel Ba?kan? Ahmet Yi?it Y?ld?r?m?n tensipleriyle Gaziantep lk Ocaklar? Ba?kan?na Emre Koyi?it atand?.

Emre Koyi?it grevi Milliyeti Hareket Partisi ?ehitkamil ?le Ba?kanl???na atanan Hakan Demirkandan devrald?.

lk Ocaklar? Gaziantep ?l Ba?kanl??? binas?nda dzenlenen devir teslim program?na lk Ocaklar? E?itim ve Kltr Vakf? Genel Ba?kan? Ahmet Yi?it Y?ld?r?m, TBMM ?dari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Milliyeti Hareket Partisi ?l Ba?kan? Mustafa Bozgeyik, O?uzeli Belediye Ba?kan? Mehmet Sait K?l?, ile Ba?kanlar?, il yneticileri ve te?kilat mensuplar? kat?ld?.

KUTLU SANCA?IMIZI DA?MA ?LER? TA?IMAK ??N VAR GCMZ ?LE ALI?ACA?IZ

Grevi devralan Emre Koyi?it, Gazi ?ehrimizin yi?itler oca??, lk Ocaklar?n?n Gaziantep il Ba?kanl???nda bugn grevi devralmak iin bir araya geldik. Bilinmesini isterim ki ilim, irfan, ?slam, hadis lkleriyle Trk Milletine hizmet eden lk Ocaklar? E?itim ve Kltr Vakf? bugne kadar vermi? oldu?u mcadeleyi gelecek nesillere ta??mak ad?na durmadan, yorulmadan ve y?lmadan ko?turmaya devam etmektedir. Bugn de yeni bir bayrak devir teslimi olacakt?r. lk Ocaklar?na ve Trk Milletine ?erefle hizmet etmeyi en byk gayem olarak bildiriyor. Sanca??m?z? daima ileri ta??mak iin var gcmle al??aca??m? taahht ediyorum. Cenab-? Allah yar ve yard?mc?m?z olsun. Allah utand?rmas?n dedi.

KUTLU OCA?IMIZDAN N?CE ARKADA?LARIMIZ YET??ECEK

Devir teslim treninde konu?an lk Ocaklar? E?itim ve Kltr Vakf? Genel Ba?kan? Ahmet Yi?it Y?ld?r?m lk Ocaklar?nda yeti?mi? karde?lerimiz bugn kar??m?za ok gzel mevki ve makamlara gelmi? ?ekilde ?k?yor. Bu karde?lerimizi gzel yerlerde grmek bizleri gururland?r?yor. Geldi?imiz noktada bu arkada?lar?m?z?n varl??? devletimize milletimize g kat?yor. ?n?allah kutlu oca??m?zdan nice arkada?lar?m?z yeti?ecek. ?u anda bizi burada dinleyen lisede, niversitede okuyan arkada?lar?m?z 15- 20 y?l sonra ok gzel yerlerde olacak. Biz hibir zaman hesaba bakmadan ald?r?? etmeden devletimiz ve milletime hizmet ederiz. Liderimiz Say?n Devlet Baheli Beyefendi 2023 Lider lke Trkiye hedefini Trkiye genli?ine verdi. Bugn biz bu hedefleri gerekle?tirmenin gururunu ya??yoruz. ?n?allah daha nice insanlar yeti?tirece?iz. Bizim lklerimiz, hedeflerimiz, ideallerimiz var. Bunun iin gece uyumadan, gndz oturmadan al??malar?m?z? devam ettirece?iz.

Te?kilat?m?zda do?up byyen, lkc duru?u, ?ahsiyet ve karakteri ile rnek bir ki?ilik olan ve ok daha ba?ar?l? hizmetlere imza ataca??na yrekten inand???m Emre Koyi?it Ba?kan?m?z?n ?kt??? bu yolda kendisine muvaffakiyet ve ba?ar? diliyorum. Bu kutsal grevi en iyi ?ekilde yapaca??na inan?yorum. ?ahs?n?n ve Gaziantep lk Ocaklar?’n?n her zaman yan?nday?z. Gemi? dnemlerde GaziantepOcak Ba?kanl??? yapm?? kutlu davam?z? en iyi ?ekilde temsil etmi? tm lkda?lar?ma te?ekkr ediyor, muhabbetlerimi sunuyorum” ?eklinde konu?tu.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER