Gaziantepĺte Gaziler GŘnŘ Co?kuyla Kutland?

Gaziantepĺte Gaziler GŘnŘ Co?kuyla Kutland?

á

SAKARYA ZAFER?ĺN?N ARDINDAN T▄RK?YE B▄Y▄K M?LLET MECL?S?ĺNCE 19 EYL▄L 1921 TAR?H?NDE BA?KOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATAT▄RKĺE MARE?ALL?K R▄TBES? VE GAZ?L?K UNVANI VER?LMES?N?N 102ĺ?NC? YIL DÍN▄M▄ M▄NASEBET?YLE HER YIL GAZ?LER G▄N▄ OLARAK KUTLANAN 19 EYL▄L BU YIL DA B▄Y▄K B?R ONURLA KUTLANDI.

Sakarya Zaferi’nin ard?ndan TŘrkiye BŘyŘk Millet Meclisi’nce 19 EylŘl 1921 tarihinde Ba?komutan Mustafa Kemal AtatŘrk’e Mare?allik rŘtbesi ve Gazilik unvan? verilmesinin 102’inci y?l d÷nŘmŘ mŘnasebetiyle her y?l Gaziler GŘnŘ olarak kutlanan 19 EylŘl bu y?l da bŘyŘk bir onurla kutland?.

T÷rene Gaziantep Valisi Kemal ăeber, Tugay Komutan? Vekili Tnk. Alb. Zafer Sa?lam, Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin, Vali Yard?mc?lar?, ?lše Kaymakamlar?, ?l Jandarma Komutan?, ?l Emniyet MŘdŘrŘ, Adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum ÷rgŘtŘ temsilcileri, ?ehit ve gazi dernekleri, ÷?renciler ve bas?n mensuplar? kat?ld?.

19 EylŘl Gazileri Anma GŘnŘ, 15 Temmuz Demokrasi Meydan?’nda AtatŘrk An?t?na šelenk sunulmas?, Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??’n?n okunmas? ile Gaziantep Muharip Gaziler Derne?i Ba?kan? Cuma Erdem’in konu?mas?yla ba?lad?.

GŘnŘn anlam ve ÷nemini belirten konu?may? ise Topšu Te?men Bayram Koca yapt?.

Í?renciler taraf?ndan gŘnŘn anlam?yla ilgili ?iirlerin okunmas?n?n ard?ndan t÷ren sona erdi.

Etiketler :
SON DAK─░KA HABERLER─░
─░LG─░L─░ HABERLER