?AMP?YON BA?KAN ?EHR?N ?AMP?YONLARIYLA BULU?TU

?AMP?YON BA?KAN ?EHR?N ?AMP?YONLARIYLA BULU?TU

 

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi (GBB) Ba?kan? Fatma ?ahin, 16 bran?ta Dnya, Avrupa, Balkan ve Trkiye derecesi kazanan 200 sporcuyla bir araya geldi.

Gaziantep Mutfak Sanatlar? Merkezinde (MSM) dzenlenen kahvalt? program?na Gaziantep Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahinin yan? s?ra AK Parti TBMM Grup Ba?kanvekili Abdlhamit Gl, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bnyamin Bozgeyik de kat?ld?. Programda GBB Spor Kulbnn 2019 ile 2023 y?llar? aras?na yap?lan faaliyetleri hakk?nda bilgilendirmeler yap?ld?.

Programda 2019 y?l?ndan itibaren toplamda 11 spor salonu, 13 yzme havuzu, 2 futbol sahas?, 1 tenis kompleksinin ?ehre kazand?r?ld???, yeni yap?lan Kamil Ocak Kapal? Spor Salonu ve 2 futbol sahas? tesisi iin ise al??malar?n devam etti?i aktar?ld?. Gaziantep Byk?ehir Belediyesi sporcular?n?n; 1 kupa, 81 ulusal ve 3 uluslararas? madalya kazan?rken 34 bran?ta bin 971 ulusal, 190 uluslararas? madalya, 171 kupa ve 4 alt?n kemer ile ?ehre gurur ya?att??? ifade edildi.

?AH?N: BU TAKIM KARINCALAR G?B? ALI?IP DEV ESERLER BIRAKAN B?R TAKIM

Gaziantep Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin, yapt??? a?l?? konu?mas?nda ?ampiyon sporcular? tebrik ederek, Sizlerle birlikte bu salonda yeni hedefimize do?ru kilitlendik. Bu i? dngsel bir sistem. Neye k?ymet verirsen ona bte vermen laz?m. Biz gayretten sorumluyuz sevgili genler. Bu tak?m kar?ncalar gibi al???p dev eserler b?rakan bir tak?md?r. Biz byleyiz. Biz bunu ba?armak zorunday?z. Bizim ba?ka aremiz yok. En iyisi olaca??z. Hi vazgemeyin diye konu?tu.

GL: EN BYK YATIRIM GENLERE OLAN YATIRIMDIR

AK Parti TBMM Grup Ba?kanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdlhamit Gl, en byk yat?r?m?n genlere yat?r?m oldu?unu belirterek, Bugn bizim iin en anlaml? al??malar?n ba??nda gelen genlerle ve sporla bir arada olman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Her ?eyi yapabilirsiniz yollar, kprler, tneller, havalimanlar?. Ama en byk yat?r?m genlere yat?r?m. Bunun iin Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahine ok te?ekkr ederim ifadelerini kulland?.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bnyamin Bozgeyik de ?ampiyonlara ve destek veren Gaziantep Byk?ehir Belediyesini tebrik etti.

Gaziantep niversitesi Spor Bilimleri Fakltesi Dekan? Prof.Dr. Mustafa zdal, Gaziantep niversitesi olarak ba?ar?l? olan tm sporculara yetenek s?nav?nda art?k ek puan veriyoruz. Parlayan bu ?ehrin derece sahiplerini desteklemeliyiz. Bizim iin de?erlisiniz. dedi.

Gaziantep Amatr Spor Kulpleri Federasyonu Ba?kan? Abdulkadir Gzegir, Gaziantepte sporun bir Fatma ?ahin idolyle ykseldi?ini ifade ederek, Onun d?ncesi, onun at??? yolda biz hep ba?ar?l? olmaya al??t?k. ??te buradaki karde?lerimle bunun semeresini gryoruz diye aktard?.

EF?LO?LU: TOPLAMDA 7 BUUK M?LYON VATANDA?IMIZA H?ZMET VERD?K

Programda konu?an GBB Genlik Hizmetleri ve Spor Daire Ba?kan? Zekeriya Efilo?lu ise, sa?l?kl? bir bedene ancak sporla kavu?aca??z diyerek sporun ve sporcunun neminden bahseden konu?mas?nda ?u ifadelere yer verdi:

Daire Ba?kanl???na ba?l? 39 tesiste 4 buuk y?lda toplamda 7 buuk milyon vatanda??m?za hizmet verdik. Devlet tecrbesiyle bizlere Trkiyede bir ilk olan Engelsiz Sporlar ?ube Mdrl?n at?ran Say?n Fatma ?ahine te?ekkr ederim. Sa?l?kl? bir bedene sporla kavu?aca??z. Hem bireysel hem de toplumsal ileti?imimizi sporla bir ad?m daha ileri ta??yaca??z. Spor irile?tirmez, iyile?tirir.

Tekerlekli Sandalye Tak?m? Sorumlusu Ramazan Ta?k?n, Uluslararas? ve Trkiye genelinde byk ba?ar?lara imza atan Gaziantep Byk?ehir Belediyesine te?ekkr ederken, Karate bran??nda Avrupa ncl? olan Milli Sporcu Selmanur Akkurt Kko?lu ise, ncelikle uzun sredir farkl? bran?lara ve engelsizlere destekleriniz bizim iin ok nemli. Trkiye karate camias? sizi ok seviyor. Fatma ?ahini ok iyi tan?yorlar diye konu?tu.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER