SATRAN AVRUPA ?AMP?YONASINDA BYK BA?ARI

SATRAN AVRUPA ?AMP?YONASINDA BYK BA?ARI

 

-BA?KAN FADILO?LU, BA?ARILAR ?LHAM KAYNA?I OLUYOR

-?AMP?YON, GM? MADALYA ?LE DNYOR

?ehitkamil Belediye Spor Kulb, Avrupa Ya? Gruplar? Satran ?ampiyonas?nda byk bir ba?ar? daha elde etti. Kulp sporcular? Dila Balo?lu ve Beren Kalyoncu, uluslararas? arenada Trkiyeyi temsil ederek satran tahtas?ndaki performanslar?yla byk dikkat ektiler.

4-15 Eyll 2023 tarihleri aras?nda Romanyan?n Mamaia kentinde dzenlenen Avrupa Ya? Gruplar? Satran ?ampiyonas?na 46 lkeden 936 sporcu kat?ld?. Organizasyon, satran dnyas?n?n en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edildi. Trk Mill Tak?m?, bu organizasyona 36 usta sporcusuyla kat?ld?. Ye?il-siyahl? kulbn Mill sporcusu Dila Balo?lu, 16 Ya? K?zlar Kategorisinde gsterdi?i stn performansla Avrupa ?kincisi unvan?n? elde etti. Balo?lunun bu ba?ar?s?, Trk Mill Tak?m? iinde byk bir gurur kayna?? oldu. Ayn? zamanda, Beren Kalyoncu da 12 Ya? K?zlar Kategorisinde ya? grubunun en iyi Trk sporcusu olarak n plana ?kt?.

BA?KAN FADILO?LU: BA?ARILAR ?LHAM KAYNA?I OLUYOR

?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lu, Satran Avrupa ?ampiyonas? sonras?nda yapt??? de?erlendirmede, Mill sporcular?n elde etti?i ba?ar?n?n ok zel ve de?erli oldu?unu belirtti. Ba?kan Fad?lo?lu a?klamas?nda ?u ifadelere yer verdi:

Satran Avrupa ?ampiyonas?nda elde edilen byk ba?ar? bizim iin son derece zel ve k?ymetli. Satran bran??na yapt???m?z yat?r?mlar, uluslararas? arenada kal?c? ba?ar?lar? beraberinde getirdi. Bu madalya, byk emekleri, kararl?l??? ve fedakarl?klar? temsil ediyor. Mill sporcular?m?z?n ba?ar?lar?, alt ya? gruplar?nda e?itim gren sporcular?m?z iin de ilham kayna?? oluyor. Dila ve Bereni yrekten tebrik ediyorum. Trkiye Satran Federasyonunu ve Mill Tak?m?m?z? kutluyorum.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER