?AH?NBEY BELED?YES?NDEN YEN? YA?AM ALANI

?AH?NBEY BELED?YES?NDEN YEN? YA?AM ALANI

?ahinbey Belediyesi, Trkiyenin en byk ilelerinden birisi olan ?ahinbey ?lesine yeni bir mahalle daha kazand?r?yor.

3.141.346,45 m alan zerine kurulan Seluklu Mahallesi ?ahinbeyin en gzde mahalleri aras?nda gsterilmeye aday bir ya?am alan? olarak dizayn ediliyor. Yeni ya?am alan?nda 597.105,80 m alana 25.445,54 metre yol aacak olan ?ahinbey Belediyesinde al??malar tm h?z?yla sryor.

YEPYEN? B?R YA?AM ALANI

Yap?lan al??malar? yerinde inceleyen ?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu, “Seluklu Mahallemizde yol ama al??malar?m?z gece gndz demeden aral?ks?z bir ?ekilde devam ediyor. Seluklu Mahallesi, Karata? ve Akkent Mahallemizin gney k?sm?, Abdulhamithan ve Mavikent Mahallerimizin ortas?nda kalan yeni kurdu?umuz bir mahalle; burada yakla??k 60.000 kamyonluk hafriyat yap?yoruz. Yeni mahallemizde geni?likleri muhtelif olan 10-15, 20-25, 30-35 metrelik yollar?m?z bulunuyor. Seluklu Mahallemize 25 km uzunlu?un da yeni yollar a?yoruz. Binalar yap?lmadan nce yollar?, parklar? hepsini koduna getirerek vatanda?lar?m?z?n i?ini kolayla?t?r?yoruz. ?ahinbey ?lemizde her gn nfusumuz art?yor ve yeni konut alanlar? ihtiyac? ortaya ?k?yor. Arsa fiyatlar?n?n artmamas? ve yeni konut alanlar?n?n a?lmas?yla piyasan?n dengelenmesine katk? sa?lam?? olaca??z. ?ki ay ierisinde Seluklu Mahallemizdeki tm yollar kullan?ma haz?r hale gelmi? olacak dedi.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER