AK PART? GAZ?ANTEP M?LLETVEK?L? DO. DR. DERYA BAKBAKIN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

AK PART? GAZ?ANTEP M?LLETVEK?L? DO. DR. DERYA BAKBAKIN 19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

Milli mcadele ate?inin yak?ld???, kurtulu?tan Cumhuriyet’e giden yolda o ilk ad?m?n at?ld???,
zaferin bir ulusun tarihine kaz?nd??? 19 May?s 1919 Cumhuriyet tarihindeki dnm
noktalar?ndan biri olan 19 May?s Atatrk Anma, Genlik ve Spor Bayram?n?n 104.y?l?n?
kutluyorum.
?stiklal mcadelemizin simgesi olan bugn Gazi Mustafa Kemal Atatrk, Trk genli?ine
arma?an etmi?tir. Atalar?m?z?n bizlere b?rakt??? en k?ymetli hazine olan bu vatan da yine Trk
genli?inin omuzunda ykselmektedir. Ayd?nl?k yar?nlar?m?z?n teminat? olan genler, bu
vatan?n gelece?i iin topra?a ekilmi? umut fidanlar?m?zd?r. Onlara yap?lan her yat?r?m
yar?nlar?m?z? glendirme ad?m?d?r. 21 y?ld?r Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an
ncl?nde AK Parti iktidar? olarak nemli ad?mlar att?k ve genlerimizin Trkiyenin
kararlar?nda sz sahibi olmas?n? sa?lad?k. Genlerimiz de 14 May?sta iradesine sahip ?kt?,
demokrasiye omuz, Trkiye Yzy?l? yry?nde bizlere g verdi. Sizlerle gurur duyuyor,
ba?ta Gaziantepli genlerimiz olmak zere tm genlerimize te?ekkr ediyorum.
Sevgili Genler,
?imdi nmzde 28 May?s var. Bu tarih nemli nk ierde ve d??arda tuzaklar kurararak
vatan?m?za, ba??ms?zl???m?za ve istikbalimize gz dikenler, pusuda tkezlememizi bekleyenler
var. Sizler bu ?er odaklar?n?n genlerimizi dipsiz kuyulara srklemesine izin vermeyin.
Bugne kadar terr sald?r?lar?ndan finans odaklar?n?n sald?r?lar?na bu lkeye oyun kuranlar?n
tm oyunlar?n? milletimizden ald???m?z g ve destekle bozduk. Bugn de sizin gcnz ve
deste?iniz ile bir kez daha bu tuzaklar? y?kacak, bu oyunlar? bozaca??z ve 14 May?s zaferimizi
28 May?s ile taland?raca??z. 19 May?s ruhu ile mcadele edece?inize, ba??ms?zl???m?za ve
istikbalimize sahip ?kaca??n?za olan inanc?m tamd?r.
Bu duygu ve d?ncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatrk ba?ta olmak zere vatan?m?z? bize
miras b?rakan tm kahramanlar?m?z? rahmet ve minnetle an?yor, milletimizin 19 May?s
Atatrk Anma, Genlik ve Spor Bayram?n? tebrik ediyorum.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER