Araç Muayene Mizmetleri Özelleştirme Kapsamına Alındı

Tüvtürk tarafından, trafikteki motorlu araçların teknik ÅŸartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için yapılan araç muayeneleri hizmeti özelleÅŸtirilecek. ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlığı (ÖİB), Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetlerinin özelleÅŸtirme kapsam ve programına alındığını duyurdu. CumhurbaÅŸkanlığı’nın bu konudaki kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, karar verildi.

ÖzelleÅŸtirme iÅŸlemlerinin iÅŸletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve iÅŸin gereÄŸine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleÅŸtirilmesine, ihale dokümanlarında ve sözleÅŸmelerde yer alacak hususların ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlığı ile UlaÅŸtırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenmesine, kamu hizmetinin devamlılığının saÄŸlanabilmesini teminen, özelleÅŸtirme iÅŸlemlerinin 15/8/2027 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı ÖzelleÅŸtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8’inci maddesi gereÄŸince karar  verildi.

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlığı’nın araç muayene hizmetlerini özelleÅŸtirme kapsam ve programına alması ile ilgili CumhurbaÅŸkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

SON GÃœN 15 AÄŸustos 2027

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

2024 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2024 yılı için araç muayene ücreti traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için 927,60 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici, otobüs için ise 2 bin 432,40 TL olarak belirlenmişti. Özelleştirmenin yürürlüğe girmesinin ardından ücretlerde de yükseliş yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER