Ba?kan Tahmazo?lu Taksici Esnaf? ile Bulu?tu

Ba?kan Tahmazo?lu Taksici Esnaf? ile Bulu?tu

Her f?rsatta aile, ?renci ve esnaf ziyaretleri gerekle?tiren Ba?kan Mehmet Tahmazo?lu, bu kez de Ba?karakol Taksi Dura??’n? ziyaret ederek, gndeme dair konularla ilgili gr? al??veri?inde bulunarak, belediye al??malar? hakk?nda bilgiler verdi. Taksiciler ise yeni yap?lan katl? kprl kav?aktan dolay? ?ahinbey Belediye Ba?kan? Mehmet Tahmazo?lu’na te?ekkr ettiler.

F?rsat bulduka taksi duraklar?n? ziyaret ettiklerini belirten Ba?kan Mehmet Tahmazo?lu, ziyarette; Greve geldi?imiz gnden bu yana gler yzl, h?zl? ve kaliteli hizmet anlay??? ile insan merkezli al??malar yapt?k. Her zaman nas?l daha iyisini yapar?z diye al???yoruz. ?ahinbey Belediyesi olarak her trl imkn? esnaf?m?z?n ve vatanda??m?z?n hizmetine sunduk. Yapt???m?z al??malar? esnaf?m?z?n ve vatanda?lar?m?z?n taleplerini gz nnde bulundurarak gerekle?tiriyoruz. Daha modern ve ya?anabilir bir ?ehirde ya?amak ad?na ortak ak?l anlay???yla hareket ederek, hizmetin en iyisine lay?k olan ilemize hep birlikte katk? sunuyoruz dedi.

Taksi Dura?? esnaf? ise Ba?kan Tahmazo?lu’nun ziyaretinden duyduklar? memnuniyeti dile getirerek, Ba?kan?m?z?n ziyareti bizleri olduka mutlu etti. Kendisinin al??malar?ndan son derece memnunuz. zellikle yapt??? Ye?ilVadi katl? kprl kav?ak bizlerin ula??m? anlam?nda ok byk bir hizmet. Allah kendisinden raz? olsun diye konu?tular.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER