Evlat Ac?s?n? Yre?ine Gmp

Evlat Ac?s?n? Yre?ine Gmp

Evlat Ac?s?n? Yre?ine Gmp grevine dnd.

Asr?n felaketi olarak adland?r?lan Kahramanmara? merkezli depremlerde 2 ocu?unu kaybeden Nurda?? ?le Milli E?itim Mdr Musa Y?ld?r?m ac?s?n? iine at?p grevinin ba??na geti.

 

Kahramanmara? merkezli y?k?c? depremlerin ard?ndan en ok etkilenen ilelerden olan Nurda??nda grev yapan Nurda?? ?le Milli E?itim Mdr Musa Y?ld?r?m, asr?n felaketi olarak adland?r?lan 2 byk depremde biri ?retmen 2 ocu?unu kaybetti. Kendisi ise enkaz alt?nda kalarak yaraland?. 5 ay sren tedavinin ard?ndan grevinin ba??na dnen Y?ld?r?m, Nurda?? ilesinde bulunan ?rencilerin daha iyi bir e?itim almas? iin her trl imkan?n seferber edildi?ini ifade ederek, tm okullar?n eksiklerinin giderildi?ini, e?itim ve ?retim ile ilgili her hangi bir aksakl?k olmad???n? belirtti.

 

42 ?retmen arkada??m?z ?ehit oldu

 

Asr?n felaketinde etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantepin Nurda?? ilesinde 42 ?retmenin hayat?n? kaybetti?ini ve ilerinde kendi ocu?unun da oldu?unu belirten Nurda?? ?le Milli E?itim Mdr Musa Y?ld?r?m, ?lemizde 42 ?retmen arkada??m?z depremden dolay? ?ehit oldu. Ben ise 3 ayl?k avukat k?z?m? ve mzik ?retmeni olan o?lumu kaybettim. Enkazda kald?m ve 5 ay tedavi grdkten sonra grevimin ba??na tekrar dndm dedi.

 

Okullar?m?z e?itim ve ?retime haz?r

 

Okullar?n onar?m i?lemlerinin tamamland???n? ve e?itim ?retime haz?r oldu?unu syleyen Y?ld?r?m, Nurda?? ilesinde toplamda 59 okul var 8 tanesi konteyner 7 tanesi prefabrik di?erleri betonarme hafif hasarl?yd?, onlarda tamir edildi. 10 okulumuz sa?lam ?kt?. 29 okulumuz ise hafif hasarl?yd?. Sa? olsun ?l Milli E?itim Mdrl?mz ve Gaziantep Byk?ehir Belediyesi i? birli?i ile tamirat i?lemleri yap?ld? ve ?uanda hepsi e?itim ve ?retime haz?r durumda ifadelerini kulland?.

 

Depremde 3 bin 571 ?rencimizi kaybettik

 

Ya?anan deprem sonras? 3 bin 500 a?k?n ?rencinin hayat?n? kaybetti?ini veya nakil yapt?rd???n? aktaran Y?ld?r?m, Depremden nce 11 bin 250 ?rencimiz vard?. ?uanda ise 8 bin 450 ?rencimiz var. 3 bin 571 ?rencimizi kaybettik ya da nakil oldu. Bu ?rencileri ilerleyen srete tespit edece?iz ?eklinde konu?tu.

 

E?itimde her hangi bir aksakl?k yoktur

 

E?itimde bir aksakl?k meydana gelmemesi iin gerekli tm nlemleri ald?klar?n? syleyen Y?ld?r?m, Gaziantepin kendine has bir zelli?i var. Atanm??lar? ve seilmi?leriyle i? birli?i yaparak nerde bir sorun varsa gerekli tm i?lemleri yap?yoruz. rne?in 29 okulumuz hafif hasarl?yd? derhal onar?ma geirdiler ve 5 okulumuz tahkikatta 13 okulumuz kullan?lmaz durumda. Bu 13 okulumuzun yerine 7 prefabrik okul yaparak e?le?tirme yapt?k ve ?uan da e?itim ve ?retim ile ilgili her hangi bir aksakl?k yoktur diye konu?tu.

 

Evlat ac?s?n? yre?ine gmp grevine dnd

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER