GASTROANTEP KLTR YOLU FEST?VAL? BA?LIYOR

GASTROANTEP KLTR YOLU FEST?VAL? BA?LIYOR

 

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi ile Kltr ve Turizm Bakanl??? i? birli?inde bu y?l ilk kez, iki festivali ierisinde bar?nd?racak GastroANTEP Kltr Yolu Festivali iin tm haz?rl?klar tamamland?.

Gazi ?ehrin gne?ten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tm dnyaya tan?tmak iin 16-24 Eyll tarihlerinde 5incisi dzenlenecek GastroANTEPte hem gastronominin nde gelen isimleriyle paneller, syle?iler, workshoplar yap?lacak hem de birbirinden nl sanat?lar sahne alacak.

FEST?VAL 8 GN SRECEK

Kltr ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan dnyan?n en kapsaml? kltr sanat projelerinden biri olan Trkiye Kltr Yolu Festivalleri ile birle?en GastroANTEP Kltr Yolu Festivali ile ziyaretilere, yerli ve yabanc? turistlere e?lencesi bol bir hafta ya?at?lacak.

Festival kapsam?nda bu y?l da gastronominin nde gelen isimleri Gaziantepte bulu?acak. Alan?nda uzman isimlerin kat?l?m?yla yap?lacak paneller ve syle?ilerin yan? s?ra dll ?efler yresel lezzetleri kullanarak workshoplar dzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini bar?nd?racak hem de yresel rnlere stantlarla yer verecek.

7 FARKLI LKEDEN GELEN 13 ?EF Z?YARET?LER? LEZZET YOLCULU?UNA IKARACAK!

Festivalde Belikadan Marc Pauquet, ?spanyadan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekizden Joao Oliveira, Joana Artieda, ?talyadan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransadan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, rdnden Ali Alghizzawi ve Lbnandan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep rnleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showlar? gerekle?tirecek.

22 TRK ?EFTEN WORKSHOP, PANEL VE SYLE??!

Trk ?eflerden mr Akkor, Cneyt Asan, Harun Re?it Dnmez, Eyp Kemal Sevin ve kaday?f alan?nda ne ?kan Ali Usta yine workshoplarda maharetini konu?turarak, misafirlerin dama??na dokunacak. Bunun yan? s?ra Zeynep P?nar Ta?demir, Serkan Aksoy, Cihan etinkaya, Mevlt zkaya, Y?ld?z ?eflerin Co?rafi ??aret Alm?? Yresel rnleri Dnya Gastronomisine Tan?tmak iin Yapt?klar? nc Giri?imler konulu panelde konu?mac? olarak bulunacak.

Yeme-?me Sektrndeki Gelecek Nesil Kad?nlara rnek Te?kil Edecek Tavsiyeler konulu panele ise gastronomi alan?ndan; Aylin ney Tan, Sinem zler, Hlya Tirito?lu, Maria Ekmekio?lu, Ebru Kocaacar ve Damla U?urta? kat?lacak.

nl ?ef Arda Trkmenin konu?mac? olarak kat?laca?? Gastronominin Gelece?i & Yeni Trendlerin Belirlenmesi konulu syle?ide hem ulusal hem de uluslararas? alanda yemek kltrnn mevcut durumu ve gelece?i mercek alt?na al?nacak. Ayr?ca yine ?ef ve sosyal giri?imci olarak bilinen Ebru Baybaran?n konu?mac? olarak yer alaca?? Gastronominin Nobeli & Hikayesi nde ise blgenin yresel tatlar? ve blgeye has zgn tatlardan bahsedilecek.

?EHR?N 4 FARKLI YER?NDE KONSERLERLE FEST?VAL CO?KUSU!

GastroANTEP Kltr Yolu Festivali kapsam?nda bu y?l kurulacak 4 ayr? sahnede konserlerle festival co?kusu btn ?ehre yay?lacak. Festival Park Ana Sahne, ?ahinbey Park? Amfi Tiyatro ?ahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydan? Sahnelerinde 16-24 Eyll tarihleri aras?nda s?ras?yla; Fatma Turgut, O?uzhan Ko, Derya Ulu?, U?ur Aslan, Sinan Ak?l, Ebru Ya?ar, Ali?an, Murat Dalk?l? ve Merve zbey sahne alarak, sevilen ?ark?lar?n? seslendirecek.

TRK?YEN?N SEV?LEN ?EF? DAN?LO ZANNA DA FEST?VALDE!

te yandan Trkiyede gastronomide bilinen isim Danilo Zanna Geleneksel Yemek Kltrnn Gelecek Ku?aklara Aktar?m? iin Neler Yap?labilir? temal? syle?ide dinleyicilerin kar??s?na ?kacak.

Festival boyunca michelin y?ld?z?, yurt d???nda ad?ndan s?ka sz ettiren yabanc? ve Trk ?efler ile 15 workshop etkinli?i planlan?rken, 10un zerinde panelle de Gaziantep gastronomisi, anadolu mutfa??, srdrlebilir gastronomi gibi ba?l?klar ele al?nacak.

GASTROANTEP SANAT ALI?MALARINI DA ??NDE BARINDIRACAK

Kltr Yolu etkinlikleri kapsam?nda bu y?l GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gsterimlerine ev sahipli?i yapacak. Festival kapsam?nda geleneksel el sanatlar?, foto maraton, dijital al??malar, gezici mze ve ktphane etkinliklerine de yer verilecek.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER