GAZ?ANTEP BYK?EH?R, GELENEKSEL ?FTAR SOFRALARINI KURUYOR

GAZ?ANTEP BYK?EH?R, GELENEKSEL ?FTAR SOFRALARINI KURUYOR

– GNLK 20 B?N K???YE ?FTAR ?KRAMINDA BULUNACAK

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi, Ramazanda geleneksel iftar sofralar?n? bu sene kent merkezinde 5 noktada ve Nurda?? ile ?slahiyeye kuracak. Byk?ehir Belediyesi ayr?ca 200 bin g?da kolisini ihtiya sahiplerine ula?t?racak.

Ramazan ay?nda ilk iftara saatler kala Byk?ehir Belediyesi, iftar sofralar? iin haz?rl?klar?n? tamamlad?. Gaziantep genelinde gnlk 20 bin ki?iye iftar yeme?i ikram edilecek. Talepler do?rultusunda gnlk iftarl?k yemek say?s? artacak. ?ehir merkezinde bu y?l 15 Temmuz Demokrasi Meydan?nda, Bosna Hersek Park? iinde, Karata?ta, Dztepe aml?k Park? iinde ve Talat zkarsl? Spor Salonu nnde kurulan ad?rlarda Gazi ?ehirliler iftarlar?n? yapabilecek.

DEPREMDEN ETK?LENEN ?LELERDE ?FTAR ADIRLARI KURULACAK

Kahramanmara? merkezli ?iddetli depremlerden etkilenen Nurda?? ve ?slahiye ilelerinde bu y?l Ramazan ay?nda yaralar sar?l?rken iftar ad?rlar?yla vatanda?lar orular?n? beraber aacak. Hasar gren ilelerin e?itli noktalar?nda iftar sofralar? kurulacak.

BU SENE 200 B?N GIDA KOL?S? DA?ITILACAK

Byk?ehir Belediyesi Kad?n Aile E?itim ve Sosyal Hizmetler Daire Ba?kanl??? ekipleri, Ramazan ay?nda Payla?t?ka artan bereket slogan?yla ihtiya sahiplerine ula?acak. Gaziantep il genelinde 200 bin g?da kolisi da??t?m? yap?lacak.

AKSOY: VATANDA?LARIMIZI ADIRLARIMIZA, ?FTARA BEKL?YORUZ

Konu hakk?nda a?klamada bulunan Gaziantep Byk?ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard?mc?s? Abdullah Aksoy, kurum olarak her Ramazanda gelene?i ya?atmak iin ad?rlar?n kuruldu?unu aktararak ?unlar? syledi:

Bu y?l depremin olmas?ndan dolay? daha fazla ihtiya sahibine ula?mak iin zellikle ?ehir merkezinde 5 noktada ad?rlar?m?z? kurduk. Bunlar 15 Temmuz Demokrasi Meydan?nda, Bosna Hersek Park? iinde, Karata?ta, Dztepe aml?k Park? iinde ve ?ehrekstde olacak. 28 gn boyunca ad?rlar?m?z vatanda?lar?n hizmetinde olacak. Bu manevi iklimde vatanda?lar?m?z?, ad?rlar?m?za, beraber iftar yapmak iin davet ediyoruz. Ayr?ca Gaziantep Byk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahinin talimat?yla bu y?l 30 mahallede her gn bir mahallede olacak ?ekilde sokak iftar? gelene?ini srdrmek istiyoruz. Depremde en fazla zarar gren iki ilemiz var. Bu ilelerde farkl? noktalarda vatanda?larla iftar ad?rlar?nda beraber olaca??z.

SIKINTILARIN STES?NDEN GELECE??Z

Genel Sekreter Yard?mc?s? Aksoy konu?mas?n?n devam?nda daha fazla insana ula?mak iin g?da paketlerinin say?s?n?n artt???na de?inerek szlerini ?yle tamamlad?:

200 bin g?da paketi bu ?ehirde ihtiya sahibi vatanda?lar?m?za da??t?lacak. Bu manevi iklimde Ramazan ay?n?n zellikle vatanda?lar?m?z?n ac?lar? iin birlikte kenetlenerek, tek yrek halinde s?k?nt?lar?n stesinden gelece?imize inan?yorum. G?da paketleri iin ALO 153 zerinden ba?vuru ald?k. ?u an 100 binden fazla ba?vuru var. Biz onlar?n ihtiyalar?n? teker teker evlerine ula?t?raca??z her y?l oldu?u gibi. Talepler gelmeye devam ediyor.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER