Yeni Destek AFAD Gnllleri sahaya indi

Yeni Destek AFAD Gnllleri sahaya indi

 

Temel AFAD Gnllleri aras?ndan AFAD ?l Mdrl? taraf?ndan yap?lan yz yze e?itimlerin tamamlanmas?yla Destek AFAD Gnlls olmaya hak kazanan 78 ki?iye ait Destek AFAD Gnlls kimlik kartlar? Vali Yard?mc?s? Cengiz Karabulut taraf?ndan trenle sahiplerine da??t?ld?.

AFAD toplant? salonunda yap?lan trene Vali Yard?mc?s? Cengiz Karabulutun yan? s?ra AFAD ?l Mdr Mahmut Co?kun, Mdrlk personeli ve gnlller kat?ld?.

Afet ve Acil Durumlarda AFAD ?l Mdrl? taraf?ndan yap?lan a?r? zerine 1 (bir) saat ierisinde Mdrlk binas?na intikal edebilecek Haz?r Destek AFAD Gnllleri iin Afet ve Acil Durum Ynetimi Ba?kanl??? taraf?ndan gnderilen gnll saha k?yafetleri de yine tren esnas?nda Haz?r Destek AFAD Gnlllerine teslim edildi.

2023 y?l? ierisinde de gruplar halinde e?itimlerin devam etmesi planlan?yor.

2019 y?l?nda ba?lat?lan AFAD Gnlllk Sistemi kapsam?nda afet ynetiminin herhangi bir evresinde devlet kurumlar? ile birlikte al??mak isteyen 16 ya??ndan gn alm?? olmak kayd?yla tm vatanda?lar?n e-devlet sistemi zerinden ba?vurular?n?n ard?ndan AFAD taraf?ndan verilen yz yze e?itimi tamamlayanlar Destek AFAD Gnlls Kimlik Kart? almaya hak kazan?yor.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER