Hak etti?imiz yere gelece?iz

Hak etti?imiz yere gelece?iz

Gaziantep FK Ba?kan? Y?lmaz: Hak etti?imiz yere gelece?iz.

Gaziantep FK Ba?kan? Memik Y?lmaz, ligin ilk 5 haftas?n? puans?z kapatmalar?na ra?men toparlanarak alacaklar? puanlarla st s?ralara do?ru ?k?? yakalayacaklar?na inand???n? syledi.

Gaziantep FK Ba?kan? Memik Y?lmaz, ligin ilk 5 haftas?n? puans?z kapatmalar?na ra?men toparlanarak alacaklar? puanlarla st s?ralara do?ru ?k?? yakalayacaklar?na inand???n? syledi.

Son olarak deplasmanda kar??la?t?klar? Kayserispor’a yenildikleri iin zgn oldu?unu dile getiren Y?lmaz, ortaya konan futbolun ise kendisini umutland?rd???n? dile getirdi. Kayseri kar??s?nda galibiyet beklediklerini ancak bunun gerekle?medi?ini vurgulayan Memik Y?lmaz, “Depremin ard?ndan yakla??k yedi ay liglerden uzak kald?k. Bu sre gerekten yeni sezon ncesi bizleri ok zorlad?. Ancak Kayserispor ma?n?n zellikle ikinci yar?s?nda gsterdi?imiz mcadele bizleri gelecek ad?na umutland?rd?. ?lk be? haftada ne yaz?k ki henz on dakika bile dolmadan drt mata ok erken yenik duruma d?tk. Futbolcular?m?z?n belki a??r? h?rs?ndan, belki motivasyon eksikli?inden dolay? bu durumla ok s?k kar??la?t?k. Ancak bunlar?n stesinden gelecek bir kadroya sahip oldu?umuza inan?yorum. Hatalar elbette olacak ama bunlar?n stesinden gelece?iz. Kayseri kar??s?nda ikinci yar?n?n ilk 20-25 dakikal?k blmnde say?s?z f?rsat? ka?rm?? olmam?z belki de b?rak?n bir puan? galibiyeti ka?rmam?za sebep oldu. Ancak asla bu bizim gzel gnlere olan inanc?m?za darbe vurmayacak. Ba?araca??z, ba?armak zorunday?z” dedi.

“ETK?L? B?R TAKIM KURDU?UMUZA ?NANIYORUM”

Transferin zellikle son haftas?nda 5 oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini aktaran Y?lmaz, “Hocam?z Sumudica greve geldikten sonra k?sa sre ierisinde bir ok nemli transferimizi bitirdik. Ancak bu arkada?lar?m?z henz tam olarak tak?mla al??malar?n? gerekle?tiremedi. Olduka etkili bir tak?m kurdu?umuza inan?yorum. Bu tak?m k?sa sre ierisinde adaptasyon sorununu da arkas?nda b?rakarak hak etti?i yerlere gelecektir. Teknik heyetimize de, futbolcular?m?za ynetim kurulu olarak inan?yoruz. Taraftarlar?m?z? da bu srete zd?mzn fark?nday?z, umar?m ?stanbulspor ma?n? kazanarak onlar? yeniden mutlu edece?iz” diye konu?tu.

“KAYSER?DE TARAFTARLARIMIZA YA?ATILANLAR UTANTIR”

Kayserispor deplasman?natak?mlar?n? desteklemek zere gelen taraftarlar?na uygulanan muamelenin utan oldu?unu ifade eden Gaziantep FKBa?kan? Memik Y?lmaz, “Gaziantep ?ehri ok zor gnleri geride b?rakt?. ?nsanlar?n belki de yeniden hayata tutunmalar?n?, yeniden yzlerini gldrmeyi sa?layacak olan temel etkenlerden birisi de Gaziantep Futbol Kulbdr. Bu anlay??la yakla??k 300 taraftar?m?z, otobslerle Kayseriye geldi. Biz ?u ana kadar oynad???m?z 4 ma?n tamam?nda rakip tribnler taraf?ndan alk??larla, desteklerle kar??land?k. Depremin ard?ndan gsterilen birlik beraberlik duygular?, bizleri de hep duyguland?rd?. Ama zlerek sylyorum ki Kayseride taraftar?m?za gsterilen davran??lar bizleri derinden zd. Ev sahibi tak?m taraftarlar?n?n otobslerimizi ta?lamas?, polislerin orant?s?z g uygulamas? gerekten zellikle drt haftal?k tablonun ard?ndan Trk futboluna yak??mad?. Taraftarlar?m?za tekrar gemi? olsun dileklerimizi iletiyorum, bizler onlar?n yan?nda her ?artta durmaya devam edece?iz. Onlar?n da deste?ini yan?m?zda hissetmek bizler iin ok de?erli” dedi.

“CUMA GN YEN? B?R SAYFA AACA?IZ”

Sper Ligin 6nc? haftas?nda konuk edecekleri ?stanbulspor ma?nda kazanmaktan ba?ka bir areleri olmad???n?n alt?n? izen Memik Y?lmaz, “Tak?m?m?zdaki zgven eksikli?inin ve ?anss?zl???n fark?nday?z. Kayserispor ma?n?n ikinci yar?s?nda gsterdi?imiz futbolu sahaya yans?tt???m?z srece bu ligde her tak?m? yenebilecek gce sahip oldu?umuza inan?yorum. Cuma gn taraftarlar?m?z Sivas ve Galatasaray malar?nda oldu?u gibi yine stad?m?z? doldursunlar. Onlar?n da deste?iyle yeni bir sayfa a?p, hak etti?imiz yerlere gelece?imize inan?yorum” ?eklinde konu?tu.

 

DHA-Spor

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER