Akanlar ikolataya ?hracat?n Y?ld?z? dl

Akanlar ikolataya ?hracat?n Y?ld?z? dl

Ticaret Bakanl???, Trkiye ?hracat?lar Meclisi (T?M)ve Gneydo?u Anadolu ?hracat? Birlikleri (GA?B) i? birli?inde dzenlenen “?hracat?n Y?ld?zlar? 2021” dl treni, GA?B Hizmet Binas?’nda gerekle?tirildi. Dnya markas? olma yolunda nemli at?l?mlar yapan ve 42 lkeye ihracat gerekle?tiren Akanlar ikolataya dzenlenen geede ?hracat?n Y?ld?z? dl verildi.

ikolata ve s?cak iecek sektrnde global marka haline gelen ve onlarca lkeye gerekle?tirdi?i ihracatla lke ekonomisine nemli katk?lar sa?layan Akanlar ikolata GA?B taraf?ndan dzenlenen ?hracat?n Y?ld?zlar? dl Treninde ?hracat?n Y?ld?z? dlyle dllendirildi. GA?B hizmet binas?nda dzenlenen trene, Gaziantep Valisi Davut Gl, Byk?ehir Belediye Ba?kan Vekili Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mslm Yksel, Abdullah Nejat Koer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdo?an, Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Y?lmazkaya, oda ba?kanlar?, birlik yneticileri ve ok say?da sanayici kat?ld?. Gaziantep Ticaret Odas? Ba?kan? Tuncay Y?ld?r?mdan dln alan Akanlar ikolata Ynetim Kurulu Ba?kan? Seyyid Yusuf Akan dln kendileri iin byk bir anlam ifade etti?ini belirterek Yat?r?mlar?m?z?n istihdam, retim ve ihracata dn?mesi elbette lke ekonomisinin geli?mesi ve kalk?nmas?na katk? sa?l?yor. Bugn ald???m?z bu dl bir ekip al??mas?n?n ba?ar?lar?n?n sonucudur. Eme?i geenlere te?ekkr ediyorum dedi.

42 lkeye ?hracat Yap?yoruz

Akanlar ikolata Ynetim Kurulu Ba?kan? Seyyid Yusuf Akan yapt??? de?erlendirmede 42 lkeye ihracat yapt?klar?n? ifade ederek 1978 y?l?nda g?da toptanc?l??? ile ba?layan yurt ii ticari faaliyetlerimiz 1992 y?l?nda d?? ticarete a?lm??t?r. Akanlar ikolata ?ecek G?da San. ve Nak. Tic. Ltd. ?ti olarak retimini yapmakta oldu?umuz ikolata, Kahve, Bulyon ve Meyve Aromal? Toz ?ecek rnlerimizi toplam 42 lkeye yapt???m?z ihracat faaliyetleri ile her geen y?l daha da bymekteyiz. Her gn byyen d?? pazara ayak uydurarak, her y?l dzenli periyodlarda yurt d??? fuarlar?na kat?lmaktay?z. Hedefimiz; tecrbeli, teknik ve deneyimli al??anlar?m?z?n gcyle, kaliteden dn vermeden, kaliteli hammaddelerden ve tamamen hijyenik ko?ullarda, en ileri teknolojileri kullanarak retime devam etmekteyiz. Kapasitemizi glendirerek, tketiciyi memnun etmeyi ve lkemizde oldu?u gibi d?? lkelerde de bu gveni sa?lamay? bir ilke ediniyoruz. Modern i?letmecili?i, srekli geli?meyi, yenili?i ilke edinen, m?teri memnuniyetini n planda tutan anlay??la, byk hedeflere h?zla ula?mak iin, kaliteyi ya?ant?m?z?n bir paras? olarak kabul ediyoruz. Btn rn ve hizmetlerimizde temel ?art, toplam kalite ynetimi ilkeleri do?rultusunda, kalitede maksimum dzeyi yakalamakt?r. Pazardaki rekabet gcmz seri ve yksek kalitede retim yapmakla elde edebilece?imiz inanc?nday?z. Ba?ar? tm al??anlar?m?z?n olacakt?r dedi.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER