Derya Bakbak Oda Ba?kanlar?yla Bir Araya Geldi

Derya Bakbak Oda Ba?kanlar?yla Bir Araya Geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve D??i?leri Komisyonu yesi Dr. Derya Bakbak, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar? Odalar? Birli?i Ba?kan? ?smet zcan ve ba?l? oda ba?kanlar? ile Gaziantep Otobsler, Kamyoncular ve Kamyonetiler Esnaf Odas? Ba?kan? Mustafa Kellecio?luyla bir araya gelerek isti?arelerde bulundu.

Esnaf ve sanatkar odalar? temaslar?n?n birinci dura??nda Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar? Odalar? Birli?ini ziyaret eden Dr. Bakbak, 41 bin yesi olan GESOBun hem Gaziantepin hem de blgenin en byk kurulu?lar?ndan biri oldu?unu ifade etti. Gaziantepin ekonomik can damarlar?ndan biri olan esnaf ve sanatkar odalar?na 20 y?ld?r byk nem verildi?ini syleyen Derya Bakbak, Gazi ?ehrimizin her bir soka??nda, caddesinde, ilesinde, esnaflar?m?z?n ve sanatkarlar?m?z?n eme?i ve hizmeti var. Onlar, kkeni yz y?llara dayanan ticaret sistemimizin bel kemi?idir. Allah nasip ettike yanlar?nda durmaya, destek vermeye devam edece?iz. diye konu?tu. GESOB Ba?kan? ?smet zcanla yapt??? gr?mede; GESOB Ba?kanvekili ve Kuafrler Odas? Ba?kan? Mesut Alkava, GESOB 2. Ba?kan? ve Kuyumcular Odas? Ba?kan? Tuncay Tabur, Ayakkab?c?lar Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Mehmet Emin ?nce, Turistik E?ya Sat?c?lar? Odas? Ba?kan? Hseyin Yaz, Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkrlar Odas? Ba?kan? Ali Kmrc, ?slahiye ?n?aat?lar Odas? Ba?kan? Hasan Ayd?n ve Umum Nakliyat?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Tevfik G??le de fikir al??veri?inde bulunan Dr. Bakbak, oda ba?kanlar?n?n taleplerini dinledi.

GESOBun ard?ndan Gaziantep Otobsler, Kamyoncular ve Kamyonetiler Esnaf Odas?na geen Derya Bakbak, Ba?kan Mustafa Kellecio?lu ve ynetim kurulu yeleriyle gr?t. Bakbak, 1200 kamyon ve 900 otobsn kay?tl? oldu?u odan?n, ihracat?n ve retimin y?ld?z? Gaziantepin ula??m ve lojisti?i iin byk nem arz etti?ini belirtti. AK Parti hkmetlerinin her sektre oldu?u gibi ula??m ve lojistik sektrne de tam destek verdi?ini syleyen Derya Bakbak, bu deste?in artarak devam edece?ini belirtti.

 

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER